Kiero DMA

otec:                          Trueno XXXI

matka:                        Cortesana DMA

dátum narodenia:       13.02.2021    

farba:                          hnedák

pohlavie:                     žrebec

 

Odber bude možný od augusta 2021.