pre kobyly P.R.E.                         CHF 700,-

pre kobyly iných ras                    CHF 500,-

 

Možnosť ustajnenia kobyle u nás - cena CHF 25,- na deň.