pre kobyly P.R.E.                         € 700,-

pre kobyly iných ras                    € 500,-

 

Možnosť ustajnenia kobyle u nás - cena € 8,- na deň.