pre kobyly P.R.E.                         CHF 800,-

pre kobyly iných ras                    CHF 600,-

 

Možnosť ustajnenia kobyle u nás - cena CHF 25,- na deň.