• P.R.E. - Andaluz - chov
  • Pripúšťanie kobýl
  • Výcvik a zaúčanie mladých koní