Montero DMA

Otec:                         Trueno XXXI

Matka:                       Campanera DMA

Dátum narodenia:     20.03.2023

Pohlavie:                  žrebec

 

Odstav bude možný od konca september 2023