• zaúčanie mladých koní na mesiac (s ustajňením)              CHF 1100,-