Farma sa nachadzá v severnej časti západného slovenska na úpätí bielych karpát v Mokrom Háji. Momentalne je na farme v skupinovom ustajnení 13 koní z toho 9 PRE (2 plemenný žrebci, 4 plemenné kobyly a ich mladé kone).