• len zdravé kobyly (očkovací preukaz)
  • výtery (CEM) - nie staršie ako 4 týždne - musia byť predložené 
  • AIE - coggins - test musi byť predložené
  • bez zadných podkov